Blockchain teknolojisi sıradan insanların hayatlarını nasıl değiştirebilir?

Membrana Blockchain Platform
Blockchain teknolojisi sıradan insanların hayatlarını nasıl değiştirebilir?

Başlangıçta Blockchain teknolojisi eşler arası ödeme sistemi olarak tasarlandı. Ancak sonrasında teknolojinin, alıştığımız hemen her sektöre uygulanabileceği anlaşıldı. Bu teknolojinin özellikle bilgi aktarımı sırasında hile ve hata riskinin yeterince yüksek olduğu alanlarda faydalı olabileceği görüldü.

Birçok teknolojik şirket bilgi işlem sistemlerinde, yapay zekâ vb. gibi Blockchain projeleri ile tanışıyor. Ama bizim gibi ölümlüler için çok karmaşık ve gerçek bir hayattan çok uzak gibi duruyor.

Blockchain, verileri taklit etme veya silme şansı vermez. Bu teknolojiyi, tıp, lojistik, veri yönetimi, bankacılık sistemi ve diğer pek çok alanda kullanmak için bu kadar ileriye götüren çok karakteristik bir şeydir. Blockchain teknolojisinin etkilediği son sektörlerden biri olan bankacılık sistemine daha yakından bakalım.

Dünyadaki her insanın hayatı para ve bankaların hizmet kullanımı ile bağlantılıdır. Bankalara bağlıyız, ancak bankacılık sistemi mükemmellikten çok uzak gibi duruyor. Bazen kusurları bize çok pahalıya mal olabiliyor. Bu kusurların varlığına bağlı olarak ortaya çıkan krizler, yalnızca büyük şirketler ve işyerleri değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca sıradan insanı da etkilediğine şahit oluyoruz.

Dünya tarihi boyunca insanlık çok fazla kriz geçirdi. En yıkıcıları hatırlayalım:

 1. 1772 Kredi krizi1929-1939 Büyük Buhran
 2. 1973 OPEC petrol fiyatı şoku
 3. 1997 Asya krizi
 4. 2007-2008 Finansal krizi

Sonuncusu yirmi birinci yüzyılda gerçekleşti ve hepimiz bu krizin görgü tanığıyız. Ayrıca Sonuçlarını hala hissetmeye devam ediyoruz. Er ya da geç çözülmeyen ekonomik sorunlar, sistemde hiçbir şey değişmediği takdirde, şiddetli bir aşamaya geçeceği bilinen bir gerçektir.

Bundan böyle, ABD’deki Mortgage finans krizinin temellerini ele almak ve Blockchain teknolojisinin sorunları nasıl çözeceğini veya en azından krizin sonuçlarını nasıl hafifleteceğini analiz etmeye çalışmak istiyoruz.

ABD mortgage krizi

Dünyanın en büyük yatırımcısı Warren Buffett, 2008 yılındaki ABD mortgage krizini şimdiye kadar görülen en büyük spekülatif piyasa balonu olarak nitelendirdi. Amerika ve tüm dünyanın, gayrimenkul fiyatlarındaki artışın sonsuza kadar süreceğini ve asla durmayacağı konusunda kendilerini inandırdıklarını söyledi. Bu coşkunluk ve çılgınlığın, herhangi bir mantıksal açıklaması bulunmuyordu.

Amerika Birleşik Devletleri subprime mortgage (düşük gelir grubuna yüksek faizle verilen mortgage kredisi)  mali krizi sadece emlak piyasasının çöküşünü değil, aynı zamanda onunla ilişkili tüm menkul kıymetleri etkiledi. Bu kriz, 1930’ların Büyük Buhranı ile karşılaştırılabilir.

Krize, bankalar ve kredi kuruluşları lehine büyük çaplı bir emlak gaspı eşlik etti. Birçok kuruluş şirket evliliğine gitti. Kriz, küresel bir krize yol açan ABD ekonomisinin tüm bölgelerini etkiledi. Hemen hemen tüm borsalar çöktü.

Bu krizin iki ana özelliği bulunuyordu:

 • Borsa ve bankacılık sektörlerinde aşırı spekülatif eylemler. Aslında, tüm finans sektörü özellikle borsa spekülasyonu yaptı;
 • Devlet ve düzenleyici otoritelerin kriz olaylarına gecikmeli tepkisi.

Dünyanın en istikrarlı, dürüst ve açık ekonomilerinden biri neden bir finansal piramide dönüştü? Asıl sebep, emlak fiyatlarındaki düşüş ve ipotek kredilerine karşı sorumsuz bir yaklaşım olarak tanımlandı.

Krizden beş yıl önce, mülk değerleri istikrarlı bir şekilde artmış ve mortgage kredileri çok “kârlı” hale gelmişti. Ve bu da “standart olmayan” kredilerin geliştirilmesi olarak kullanıldı. – borçlular için basitleştirilmiş şartlarda kullandırılan krediler, dolayısıyla kredi verenler büyük riskler aldılar. Aynı zamanda bu krediler esas olarak bankalar tarafından değil, kendi sermayesine sahip olmayan, faaliyetlerini finanse etmek için kısa vadeli banka kredileri kullanan çeşitli mortgage şirketlerinden alınmışlardı.

Mortgage krizinde dünyanın en büyük şirketleri iflaslarını açıklamıştı

Başlangıçta şirketler sadece oranlarını düşürdülerse, onlara olan taleplerini de düşürmeye başladılar. Ve 2006 yılına kadar, bu düşük kaliteli kredilerin payı, tüm ipoteklerin toplamının yüzde 20’sine ulaştı.

Bu, Amerikan mortgage şirketlerinin müşterilerinin çoğunlukla prensip sahibi olmaması ve düşük gelirli olmasından dolayı borçlarını ödemeyi durdurduklarında, şirketlerin sadece ABD’den değil aynı zamanda tüm dünyadaki yatırımcılara ipotek tahvilleri satmak zorunda kalmasıyla sonuçlandı.

2007 yılına gelindiğinde ise ABD’deki gayrimenkullerin değeri düştü ve satın alınan ipoteklerde doğal olarak daha düşük bir seviyeye ulaştı. Bu durumdan dolayı tüm yatırımcılar büyük kayıplar yaşadı.

Tüm küresel finans sistemi acı çekti. Birçok ülke bu durumdan etkilendi. Dünyanın en büyük yatırım bankaları ve sigorta şirketlerinin iflaslarını açıklamak zorunda kaldı. En büyük ABD bankalarından biri olan Lehman Brothers, Washington Mutual, General Motors, Chrysler LLC iflas başvurusunda bulundu.

Yaklaşık 100.000 Amerikalı evlerini bankalara bırakmak zorunda kaldı. Gayrimenkul fiyatları düştü. Daha sonra inşaat sektörü bu durumdan şiddetli bir şekilde etkilenme başladı. Devamında mühendislik sektörü vb. etkilenmeye başladı derken bu krizi domino etkisi ile tüm alanlara yayıldı.

Bu kriz, dünyanın neo-kapitalist sisteminin sonunun başlangıcıydı gibiydi. Bu olayın sonuçları bugüne kadar aşılabilmiş değildir.

Finansal krizlerin önlenmesi için Blockchain kullanımı

Tarih tekrarlama eğiliminde olan bir olgudur. Bunun için bir sonraki mali krize hazırlıklı olmalıyız. Ama ne zaman meydana geleceğini tahmin edebiliyor muyuz? Ve bunu önlemek için ne tür aksiyonlar almak gerekiyor?

Blockchain, her derde deva olabilir. Teknolojinin temelinde yatan mantık, krizlerdeki insan faktörünü telafi edebilir.

Blockchain teknolojisi, uluslararası finansal piyasadaki kriz olaylarına etkili bir şekilde karşı koyan güvenli bir koruyucu olabilir.

Her halükarda, on yıl önce yaklaşmakta olan bir krizi göz ardı eden geleneksel düzenleyici ve denetleyici makamların emirlerinden daha etkili olacaktır. Öyle ki Dünya ekonomisi için “subprime mortgage” kredilerinde herhangi bir tehlike olmadığını düşünülüyordu.

O zamanın en büyük problemi bankalar arasındaki güven eksikliğiydi. Bir süre sonra karşılıklı ticaret durma noktasına geldi ve bankalar arası kredi piyasası hızlı bir çöküş yaşadı.

Blockchain o zaman var olsaydı ve banka hesapları ve likidite rezervleri hakkındaki veriler Blockchain’e kaydedilseydi, piyasadaki şeffaflık derecesi önemli ölçüde daha yüksek olurdu. Ve karşılıklı güven sağlanacağından krizin yaşanma olasılığı çok daha düşük olurdu.

Bununla birlikte, finans alanında tam şeffaflık istenmemektedir.  Çünkü bu durum bankaların rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak en önemli veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmeli ve uzmanlar ve traderler için mevcut olmalıdır.

On yıl önce bankalar teminatsız mortgage kredileri temelinde oluşturulan varlıkların kontrolünü kaybettiler. Hiç kimse bu durumu tahmin edemedi. Ancak Blockchain teknolojisine dayanan dijital akıllı sözleşmeler bu sorunlara çözüm olabilirdi.

Böyle bir durumda bile, Blockchain, sahip olduğundan daha fazla şeffaflık sağlamış olurdu.

Piyasa oyuncuları arasında otomatik olarak imzalanan akıllı sözleşmeler, aralarındaki ihtilafların derecesini önemli ölçüde azaltabilir.

Elbette, yeni düzenleyici kurallar, eski senaryo tekrarlanırsa bizi yeni bir çöküşten koruyabilir. Ancak gelecekteki kriz farklı alanlarda başlarsa ve farklı nedenlerden dolayı ne yapacağız?

Bankacılık sisteminde Blockchain kullanımının avantajları

Artık birçok banka ve sigorta şirketi Blockchain’in potansiyeline daha fazla ilgi gösteriyor. Ortak bir hedefleri var – hızı niteliksel olarak arttırmak ve işlemlerin maliyetini azaltmak. Blockchain her problemi çözemese de finansal piyasaların ve sistemlerin etkinliği ve şeffaflığını artırabilir.

Blockchain, geleneksel bankaların eksik olduğu aşağıdaki avantajlara sahiptir:

 • Anonimlik ve şeffaflığın birleşimi
 • Suiistimalleri ve yolsuzlukla mücadeleyi sınırlandıran birçok niteliğe sahip olması
 • Hizmet kalitesini kaybetmeden zaman ve para tasarrufu sağlaması
 • Sadece sınırlı bir katılımcı grubunun görebileceği gölge işlemlerini gerçekleştirmeyi imkânsız kılması
 • Yeterli derecede yüksek güvenlik sağlarken, herhangi bir verinin gerçekliğini garanti etmeyi, doğrulamayı ve kanıtlamayı mümkün kılması
 • Kullanıcıların bankalar ve ödeme sistemleri olmaksızın doğrudan finansal işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlaması
 • Aracılar ve düzenleyici operasyonları için gerekli olmaması
 • Uluslararası transferler ve ödemeler için herhangi bir engeli olmaması
 • işlemlerin ucuz ve hızlı yapılabilmesi
 • Kripto para birimlerinin herhangi bir kuruma güvenmeksizin depolanabilir, kullanılabilir, yeniden dağıtılabilir olması
 • Risk sigortasının ağın kendisi tarafından yapılabilmesi

Blockchain yeni bir sanal para birimi, akıllı sözleşmeler, merkezi olmayan uygulamalar, ilk para teklifleri (ICO) meydana getirdi. Bankalar Blockchain’i kabul etmezlerse, piyasadaki rekabet gücünü koruyamayabilirler.

Blockchain bankaların temel çalışma verimliliklerini artırabilir. Arka ofis işlevlerini optimize edebilir ve riskleri azaltabilir. Akıllı sözleşmeler, ek verilerin doğrulanması nedeniyle Blockchain’deki işlemlerin güvenliğini güçlendirmek için piyasaya dinamikler katar. Tüm blok zincirde, bilinmeyen karşı taraflarla çalışma riskini azaltır, varlıkların likiditesini artırır ve tüm dünyadaki insanları birleştirir.

Fayda sağlayıcı yatırım araçları

Yatırımlardan elde edilen faydalardan bahsetmek gerekirse, öncelikle bankaların mevduatlarını, hisselerini ve EFT’lerden söz edebiliriz. Ancak tüm bu araçların önemli dezavantajları vardır.

Banka mevduatının ana kusuru, yıllık enflasyonun mevduatın gelir düzeyini aşma riskidir. Bir mevduat açtıktan sonra yatırımcılar yılda yüzde 2-3 kaybeder. Sürekli değişen faiz oranları ve bankanın iflası nedeniyle her şeyi kaybetme olasılığı düşünülebilir.

Eğer yatırımcı hisseleri satın alacaksa, aracı veya üçüncü tarafın hizmetlerini kullanmak zorundadır. Bu uygulama, yapılan işlemler için masrafları artmasına ve belirli bir zaman harcanmasına neden olur.

ETF ile ilgili olarak, yasal alanda bu yatırım aracına yatırım yapma konusunda büyük kusurlar bulunuyor. Hisselerin ve tahvillerin elde edilmesinden farklı olarak, yatırımcı kısmen şirketin veya borcunun ortağı haline gelmez. Sonuç olarak, bir şirket şüpheli bir anlaşmaya katılırsa ve ETF sahibi şirketin kararını kabul etmezse, portföyünün maliyetini olumsuz yönde etkilenmesi ile karşı karşıya kalabilir. ETF’nin temettü ödemesi yapamadığı durumda ise, bu varlıkları elinde bulunduranlar pasif gelir elde edemezler. Ayrıca, bazen ETF’nin yapısı belirsiz olabilir.

Özetle, alıştığımız yatırım araçlarıyla tasarruf sağlamaya çalışırken karşılaştığımız başlıca problemler şunlardır:

1) Yatırım fonları üzerindeki kontrolün kaybedilmesi

2) Aracılık ihtiyacı

3) Güven eksikliği ve şeffaflık

4) Önceki traderin anlaşmalarına ilişkin bilgileri kontrol etme fırsatının olmaması

5) Sözleşme koşullarının ihlali riski

Yukarıda bahsedilen ile bağlantılı olarak, bir sonraki soru ortaya çıkıyor. Günümüzde daha mükemmel ve bütüncül bir yatırım aracı var mı? Buna emin olabilirsiniz. Blockchain teknolojisinde güven yönetimini hiç duydunuz mu?

Varlık güven yönetimi, her zaman talep gören bir alan. Kripto döviz piyasası bir istisna değil ve yatırımcıların ve traderlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Varlıklarını deneyimli traderlere devrederek, yatırımcılar kripto pazarında yüksek bir gelir elde etme fırsatını yakalarlar ve aynı zamanda deneyimsiz kişiler için her zamanki gibi önemli kayıp risklerini en aza indirir.

Membrana Blockchain Platform yatırımlarınıza profesyonelce yön verin

Şu anda piyasada bu tür hizmetleri sağlayan birkaç güvenilir platform var. Membrana Blockchain Platform örneğinde temel avantajlarını değerlendirmek istiyoruz. Bu platform, yatırımcıları ve varlık yöneticilerini (tüccarlar) kripto döviz varlıklarının güven yönetimi için karşılıklı olarak faydalı Blockchain korumalı sözleşmeler yapmak üzere bir araya getirecek. Membrana, yatırımcılara ve tüccarlara, her iki tarafın da elde ettiği gelir noktasına kadar bir sözleşme imzalama ve yürütme sürecini kontrol eden şeffaf, merkezi olmayan ve güvenli bir sistem sunuyor.

Yatırımcının parasını dolandırmak ve traderin önceki anlaşmaları hakkında yanlış bilgi vermek gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü tüm veriler şeffaf bir şekilde Blockchain’de saklanıyor. Ethereum akıllı sözleşmeleri, oracles, API anahtarlarının kullanımı, MetaMask üzerinden yetkilendirme ve yatırımcıların derecelendirme listesi, yatırımcıların fonlarını en üst düzeyde güvence altına almak için kullanılıyor.

Traderler, yatırımcıların varlıklarına erişemez. Yatırımcıların fonlarıyla platform ya da kendi API’mız aracılığıyla işlem yapmak için geçici bir erişim alırlar. Yatırımcılar, alım satım yapılacak para birimini, izin verilen alım satım para birimlerini, azami ticaret zararı (stop loss) vb. gibi ayarları ve risk yönetimini seçerler.

Traderler platformu kullanırken de koruma altındadır. Trader ile yatırımcı arasında komisyon ücreti ve işlemin şartları, anlaşmanın yapıldığı anda akıllı sözleşmede belirlenir. Böylece traderlerin korunması da değişmez bir şekilde sağlanmış olur.

Membrana’nın traderlere sunduğu fırsatlar

 • Güven yönetimine yatırım çekebilme imkânı
 • Çeşitli borsaları destekleyen platformun içinde tek bir ticaret terminalinde masa üstü veya cep telefonundan çalışma
 • Trader’ın derecelendirmesine kendi sonuçlarına göre katılım
 • Yatırımcı ile trader arasındaki işlemin koşullarının Akıllı Sözleşme’de belirlenmesi ve değiştirilememesi
 • Trader’ın komisyon ücretinin sözleşme anında belirlenmesi

Membrana’nın yatırımcılara sunduğu fırsatlar

 • Tüm işlemlerin güvenliği ve şeffaflığı
 • Fonların her zaman kendi kontrolü altında yatırımcının hesabında olması
 • Derecelendirmesine göre yatırım için birden fazla başarılı trader seçebilme imkânı
 • Bir tüccarın başarısı hakkında güvenilir bilgiye ulaşma garantisi
 • Tüm işlem koşullarının Akıllı Sözleşmede belirlenmesi ve değiştirilememesi
 • Masaüstü veya cep telefonu ile kişisel gösterge panosu aracılığıyla platformla çalışabilme imkânı

Bahsedilenlere göre, güven yönetimi alanında uygulanan Blockchain’in herkesin finansal özgürlüğüne bir itici güç verdiği sonucuna varabiliriz. Blockchain, finansal yöneticilere ve yatırımcılara bankaların mevduatları, ETF ve hisseleriyle kıyaslanamayacak şekilde tamamen farklı, ileri düzeylere sahip olmasını sağlayan güvenlik ve şeffaflık katıyor. Dahası, Blockchain bu sektörü işgal etmeye başladı ve kusurlarını ortadan kaldırdı. Örneğin, Blockchain paylaşım alanında aracı (takas, broker) sorununu çözüyor ve süreçleri optimize ediyor (zaman ve masrafları azaltır).

Membrana Blockchain Platformu ve benzeri projeler binlerce profesyonel güven yöneticisi, sıradan insanlar ve profesyonel yatırımcılar arasında güçlü bir bağlantı kurabiliyor. Siz de artık Blockchain teknolojisine bağlı olarak finansal koşulları geliştirilmiş milyonlarca kullanıcıya katılabilirsiniz.

Membrana Blockchain Platform

Web sitesi e-mailYoutubeBTCtalk

White Paper

___________________________

Kripto Para Haber, yazıda geçen bilgilerden ve ilgili ürün ya da hizmetlerle ilgili hasar, kâr-zarar ya da kayıptan sorumlu değildir. Kripto Para Haber, yazıda adı geçen şirket, ürün ya da hizmetle ilgili okuyucuların özen göstererek kendi araştırmalarını yapmalarını önerir.

Sponsorlu makaleleriniz için iletişime geçebilirsiniz / contact us

___________________________

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir